1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:
  
Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:
Pracoviště:  Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty
Pracoviště:  Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty
publikace od 1 do 10 z 814
»   »»

Anders, Martin - Kitzlerová, Eva - Kautzner, Josef - Buncová, M. - Dohnalová, Alena
Anxiózně-depresivní symptomatika u pacientů se supraventrikulárními tachykardiemi
In: Česká a slovenská psychiatrie,roč. 98,č. 4,2002,s. 208-213,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1212-0383,psychiatrie - vnitřní lékařství.,MSM 111100001

Anders, Martin - Kitzlerová, Eva - Kautzner, Josef - Dohnalová, Alena
Hodnocení psychopatologie u pacientů s paroxysmálními supraventrikulárními tachykardiemi - jednoroční sledování
In: Psychiatrie,roč. 7,č. Suppl. 2,2003,s. 11-12,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1211-7579,psychiatrie.,MSM 111100001

Angerová, Yvona - Hralová, Michaela - Gueye, Tereza - Švestková, Olga - Lippertová-Grunerová, Marcela
Influence of enriched enviroment and erythropoietin on cognitive function of rats after hypobaric hypoxia
Brain injury journal,Informa,Virginia,2012,s. 472-473,abstrakt ve sborníku,jine-verejne-zdroje,

Angerová, Yvona - Hralová, Michaela - Švestková, Olga - Gueye, Tereza - Lippertová-Grunerová, Marcela - Bortelová, Jana
Influence of erythropoietin and enriched environment on functional outcome of rats
European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine,EUROPEAN FORUM FOR RESEARCH IN REHABILITATION,Riva del Garda,2011,s. 33-33,stať ve sborníku,jine-verejne-zdroje,

Aterman, Kurt - Trávníčková, Eliana
Purkyně´s heautognosis
In: Journal of Medical Biography,roč. 9,2001,s. 87-96,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0967-7720,experimental self-knowledge.,

Babjuk, Marko - Soukup, Viktor - Mareš, Jan - Sedláček, Z. - Dušková, Jaroslava - Dvořáček, Jan
Prognostický význam exprese genů PAX5 a Shb ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře
In: Vybrané otázky onkologie VI. ,Galén,Praha,2002,s. 20-22,abstrakt ve sborníku,NC5961,MSM 111100005

Balaziova, Eva - Šedová, Liliana - Vlašicová, Kveta - Mares, Vladislav - Šedo, Aleksi
Dipeptidyl peptidase activity and/or structure homologues (DASH):Contributing factors in the pathogenesis of rheumatic diseases?
In: Book of abstracts,Magdeburg,2005,s. 58-58,abstrakt ve sborníku,NZ7746,NR8105,

Ballay, Rastislav - Mysliveček, Jaromír
Molecular nature of paradoxical heart rate increase after aplication of carbachol in developing chick embryo
In: Book of abstracts,Galén,Praha,2004,s. 9-9,abstrakt ve sborníku,

Ballay, Rastislav - Mysliveček, Jaromír
Development of Autonomic Receptors and their Function in the Chick Heart and Influence of Continuous Infusion of Carbachol
In: Prague Medical Report (Sborník lékařský),roč. 107,č. 1,2006,s. 49-60,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1214-6994,neurovědy,GAUK 39/2005,

Ballay, Rastislav - Trojan, Stanislav - Mysliveček, Jaromír
The Effects Of Carbachol Treatment On Development Of Muscarinic
In: Physiological Research,roč. 53,č. 4,2004,s. 5P-5P,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,0862-8408,neurovědy. IF = 1.140 (2004),GAUK 33/2001,

Bělohlávek, Jan - Mlček, Mikuláš - Huptych, Michal - Svoboda, Tomáš - Havránek, Štěpán - Ošťádal, Petr - Bouček, Tomáš - Kovárník, Tomáš - Mlejnský, František - Mrázek, Vratislav - Bělohlávek, Marek - Aschermann, Michael - Linhart, Aleš - Kittnar, Otomar
Coronary versus carotid blood flow and coronary perfusion pressure in a pig model of prolonged cardiac arrest treated by different modes of venoarterial ECMO and intraaortic balloon counterpulsation
In: Critical Care,roč. 16,č. 2,2012,s. R50-R62,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1466-609X//000313196800016,IF = 4.718 (2012),MSM0021620817

Beneš, Jan - Kubovčáková, Lucia - Križanová, Olga - Kvetňanský, Richard - Mysliveček, Jaromír
Adaptation mechanisms to c-fos gene knock-out
In: Physiological Research,roč. 56,č. 3,2007,s. 5P-5P,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,0862-8408,fyziologie. IF = 1.505 (2007),GAUK 289/07,

Beneš, Jan - Mravec, B - Krizanova, O - Kvetnansky, R - Mysliveček, Jaromír
The restructuring of dopamine receptor subtype gene transcripts in c-fos KO mice
In: Brain Research Bulletin,roč. 87,č. 6,2012,s. 511-520,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0361-9230//000303487300003,IF = 2.935 (2012),GA309/09/0406,

Beneš, Jan - Mysliveček, Jaromír
Signalizační změny u laboratorní myši vyvolané vyřazením genu c-fos
In: Sborník,Galén,Praha,2007,s. 64-66,stať ve sborníku,GAUK 289/07,

Beneš, Jan - Nováková, Martina - Kvetňanský, Richard - Mysliveček, Jaromír
Developmental Changes of Some G-protein Coupled Receptors Affected by c-fos Knock-out
In: Prague Medical Report (Sborník lékařský),roč. 107,č. 1,2006,s. 61-70,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1214-6994,neurovědy,GAUK 39/2005,GAUK 36/2004,

Beneš, Jan - Nováková, Martina - Rotkova, J - Farár, Vladimír - Kvetnansky, R - Riljak, Vladimír - Mysliveček, Jaromír
Beta3 Adrenoceptors Substitute the Role of M-2 Muscarinic Receptor in Coping with Cold Stress in the Heart: Evidence from M2KO Mice
In: Cellular and Molecular Neurobiology,roč. 32,č. 5,2012,s. 859-869,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0272-4340//000305396900022,IF = 2.293 (2012),GA309/09/0406,

Beneš, Jan - Vařejková, Eva - Farár, Vladimír - Nováková, Martina - Mysliveček, Jaromír
Decrease in heart adrenoceptor gene expression and receptor number as compensatory tool for preserved heart function and biological rhythm in M-2 KO animals
In: Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology,roč. 385,č. 12,2012,s. 1161-1173,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0028-1298//000310962000002,IF = 2.147 (2012),GA309/09/0406,

Benešová, Petra
Dlouhodobé změny počtu neuronů syntézujících oxid dusnatý, vyvolané kainátem a chronickou hypoxií
In: Sborník abstrakt,1.LF UK,Praha,2002,s. 23-23,abstrakt ve sborníku,GA305/02/1238,UK/32/2001/C/1.LF,MSM 111100001

Benešová, Petra - Langmeier, Miloš - Betka, Jan - Pokorný, Jaroslav - Trojan, Stanislav
Vliv kainátu na počet NADPH-diaforáza pozitivních neuronů v hippocampu u potkanů vystavených chronické hypoxii během časné ontogeneze
In: Československá fyziologie,roč. 52,č. 2,2003,s. 84-85,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-6313,fyziologie - neurofyziologie.,GA309/02/1238,GAUK32/01,GAUK24/01,MSM 111100001

Benešová, Petra - Langmeier, Miloš - Betka, Jan - Trojan, Stanislav
Long-lasting intermittent hypoxia in combination with kainic acid administration - a morphometrical study
In: Physiological Research,roč. 52,č. 3,2003,s. P24-P24,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,0862-8408,fyziologie. IF = 0.939 (2003),GAUK 32/2001,GA309/02/1238,MSM 111100001

publikace od 1 do 10 z 814
»   »»