1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
kjand 16.02.2022

Sylabus výuky Fyziologie 1 v LS 2021/22 - Bakalářské obory (denní studium)

ZDE Sylabus výuky Fyziologie 1 (B01433) v letním semestru 2021/22 - bakalářské obory (společný kmen) - denní forma studia

kjand 16.02.2022

Sylabus výuky Fyziologie 1 v LS 2021/22 - Bakalářské obory (kombinované studium)

ZDE Sylabus výuky Fyziologie 1 (B02008) v letním semestru 2021/22 - bakalářské obory - kombinovaná forma studia

tvavr 07.10.2009

Rigorózní otázky - bakaláři

Rigorózní otázky - bakalářské obory