1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
02.04.2015

Věda - výzkum

Hlavním výzkumným zaměřením našeho ústavu se stala ontogeneze funkcí centrálního nervstva. Vedoucí výzkumní pracovníci (Mysliveček senior, Krulich, Jílek, Mourek, Sedláček, Trávníčková, Trojan) okolo sebe postupně soustředili pracovní skupiny a stali se uznávanými představiteli směrů, na které se neuroontogenetický výzkum na pracovišti rozdělil. Většina výzkumných témat pokračuje dosud. Jedním z nich je problém vlivu akutní hypoxie a anoxie na vývoj organismu, zajména funkcí mozku. Tomuto tématu byl věnován velký soubor publikací, které jsou výsledkem soustavné a dlouholeté snahy pracovního kolektivu objasnit některé funkční a metabolické zvláštnosti novorozeného CNS, a tím podstatu jeho vysoké odolnosti vůči nedostatku kyslíku. Na tento výzkum navázaly studie o možnostech adaptace vyvíjejícího se mozku na dlouhodobou nebo opakovanou hypoxii nebo anoxii a pokus o analýzu podstaty této adaptace, včetně vyslovení vlastní teorie neuroplasticity.