1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
ekuri 21.06.2024

Rozdělení studentů ke zkoušce z Fyziologie

Rozdělení studentů ke zkoušce z Fyziologie LS 2024 – SIS termín: 25.6.2024

Zkouška probíhá ve dnech 25.6, 26.6, 27.6 a 28.6.  V odkaze nahoře naleznete detailní rozpis studentů

kjand 02.04.2024

Termíny a přihlašování, zkouška z fyziologie AR 2023/2024 - všeobecné lékařství a zubní lékařství

ZDE TERMÍNY ZKOUŠKY Z FYZIOLOGIE v AR 2023/2024 (magisterské studium: ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ B03113, VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ B03119) 

Termíny zkoušky z fyziologie jsou stanoveny do konce zkouškového období. Seznam termínů je konečný, další termíny se již nebudou vypisovat. Zkouškové období končí 13.9.2024, po tomto termínu nebude v žádném případě možné získat ani zápočet ani zkoušku.                                                                                                    

Studenti se na zkoušku hlásí prostřednictvím SIS v případě, že splnili podmínky pro udělení zimního i letního zápočtu.

kjand 04.03.2024

Sylabus přednášek z fyziologie, letní semestr 2023/2024 (B03119, B03113)

ZDE Sylabus přednášek z Fyziologie LS 203/2024 – 1. paralelka všeobecného lékařství (B03119) + zubní lékařství (úterý a středa 9:00 - 10:30) (B03113)

ZDE Sylabus přednášek z Fyziologie LS 2023/2024 – 2. paralelka všeobecného lékařství (B03119) + zubní lékařství (pátek 10:45 - 12:15) (B03113)
kjand 05.02.2024

Základy elektrokardiografie - 2.-5. roč., LS, 2023/2024

Základy elektrokardiografie - kurz pro studenty 2.-5. ročníku 1.LF UK, letní semestr 2023/2024, v příloze soubory s prezentacemi.

kjand 20.09.2023

Zásady studia ve Fyziologickém ústavu

ZDE ZÁSADY STUDIA - VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ (B03119)

ZDE ZÁSADY STUDIA - ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ (B03113)

Základní požadavky, podmínky k udělení zápočtu, zkoušky apod.

kjand 20.09.2021

Rigorózní otázky (Všeobecné lékařství)

Rigorózní otázky z fyziologie - Všeobecné lékařství (B03119)

kjand 21.09.2021

Rigorózní otázky (všeobecné lékařství), praktická část

Otázky ke zkoušce z fyziologie - všeobecné lékařství (B03119) - praktická část 

kjand 20.09.2021

Rigorózní otázky z fyziologie (Zubní lékařství)

Rigorózní otázky z fyziologie - Zubní lékařství (B03113)