1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
14.05.2015

Neurofyziologická laboratoř

Laboratoř neurofyziologie a chování – sledování procesů intracelulární signalizace, vlastností NMDA, GABA, muskarinových, adrenergních a dopaminergních receptorů a jejich vzájemných vztahů.