1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
ekuri 19.05.2024

Zápočtový test

Pravidla zápočtového testu:

 

- na zápočtový test se dostavte v dny podle vašeho rozvrhu praktických cvičeni (8:00 nebo 10:45)
- zápočtový test se skládá z 24 otázek typu multiple choice - multiple correct (tj. více správných odpovědí, včetně nulových variant !!)
- čas na vypracování testu 35 min
- test mohou psát jenom studenti s aktuálně zapsaným příslušným předmětem fyziologie 
- všichni studenti (dle seznamu zaslaného Děkanátem) píší test pod svou identitou, kterou si zvolí na začátku testu ze zobrazeného seznamu jmen v příslušné studijní skupině
- pro účely zkontrolování identity předkládají studenti ID karty, které se před psaním položí na počítačový stolek a přítomným asistentem budou během psaní zkontrolovány
- v případě opisování, nebo jiné formy podvádění bude test hodnocen 0 body
- není povoleno používat žádné pomůcky ani poznámky. Mobilní telefon a podobná zařízení je nutno vypnout nebo přepnout do tichého režimu. K vypracování otázek možno použít tužku a papír dodaný ústavem. Po skončení testu odevzdáte papír dozorujícímu vyučujícímu, tužku necháte na místě
- pokud není řečeno jinak, uvažujte fyziologického jedince (detailnější instrukce se objeví na obrazovce po spuštění vašeho testu)
- v případě neočekávaného chování počítače se obraťte na dozorujícího asistenta a vyčkejte dalších pokynů
- výsledky testů jsou obyčejně k dispozici tentýž den a jsou zveřejňovány na webu Fyziologického ústavu kolem páté hodiny
- v případě neúspěchu u testu v prvním termínu se přihlaste na opravný termín, který proběhne 27.5. v 9:30 hod. Opravný termín si rezervujte na listině, která bude na nástěnce ve vestibulu FÚ.

poslední aktualizace: 

19.5.2024

ekuri 08.01.2015

Vzorové otázky

Úkázky otázek zápočtového testu