1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
kjand 22.03.2020

Pozvánka na přednášky z Fyziologie prof. Myslivečka

Vážení studenti,

prof. Mysliveček oznamuje, že bude realizovat přednášky prostřednictvím Adobe Connect (https://el.lf1.cuni.cz/), a to v následujících dnech/časech a na následujících adresách:

Fyziologie_Hypothalamus
Kdy:  03/27/2020 09:00 - 10:00
Pro vstup do konference:
https://el.lf1.cuni.cz/fyziologie_hypothalamus/

Fyziologie_Biorytmy
Kdy:  03/31/2020 09:00 - 10:00
Pro vstup do konference:
https://el.lf1.cuni.cz/fyziologie_biorytmy/		
	
Fyziologie_ANS 
Kdy:  04/01/2020 09:00 - 10:00 
Pro vstup do konference: https://el.lf1.cuni.cz/fyziologie_ans/		
	
Fyziologie_Stress 
Kdy:  04/03/2020 09:00 - 10:00 
Pro vstup do konference: https://el.lf1.cuni.cz/fyziologie_stress/

 

Všem studentům bude rozeslán ještě hromadný mail pro připomenutí. Všichni zájemci o přednášku jsou srdečně zváni. Součástí přednášky může být i diskuse k jakémukoliv fyziologickému tématu.

 

kjand 19.03.2020

Aktuálně k výuce Fyziologie

Milí studenti,

předkládáme možnosti, které můžete využít k samostudiu fyziologie:

Přednášky najdete na SISu na stránce předmětu fyziologie (B03119) v záložce Soubory. Záložka je pravděpodobně dostupná až po přihlášení do SIS.

Dotazy k přednáškám můžete psát na fyzi fórum: https://fyziologie.lf1.cuni.cz/nove-fyzi-forum

Praktická cvičení koordinují jednotliví vyučující praktik. Domluvte si s nimi, prosím skupinový mail.

Dále připravujeme problémové úlohy k jednotlivým tématům, které najdete zde: https://fyziologie.lf1.cuni.cz/praktika

Pracujeme na zprovoznění pohodlnějšího komunikačního kanálu.

Zápočet - podmínky k udělení zápočtu:

1. uspokojivé vypracování úkolů zadaných skupinovým vyučujícím

2. schopnost odpovědět na náhodně vybrané otázky, které budou během distančního studia k dispozici na stránkách ústavu. Předpokládáme osobní prověřování znalostí kroužkovými učiteli, pokud to bude možné.

Zkouška proběhne v termínech a způsobem podle instrukcí děkanátu. Pro ústní rigorosní zkoušení Fyziologický ústav vždy nabízí neomezený počet přihlášených na každý termín (tj. týden).


 

26.09.2011

Fyziologický ústav

purkyne_jex_bg2.jpgVítejte ve druhém nejstarším Fyziologickém ústavu na světě, kterýzaložil Jan Evangelista Purkyně dne 6. října 1851.

Fyziologický ústav zajišťuje každý rok výuku pro asi 430 mediků a 420 studentů jiných směrů, fakult a vysokých škol. Těžištěm vědeckého výzkumu je v současné době vývojová neurofyziologie a kardiovaskulární fyziologie.

Ústav je sídlem oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka Doktorského studia biomedicíny. Předsedou je profesor MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., probíhají zde státní zkoušky a obhajoby disertačních prací.

Fyziologický ústav je rovněž sídlem České fyziologické společnosti.

Mlcek 21.03.2020

Fyzi-Forum

fyzi-forum.jpgWeb-Forum
Máte návrhy, dotazy, komentáře...?
Odpovíme, vysvětlíme, a co půjde, zlepšíme.

tvavr 23.10.2009

Historie a současnost

Od historie k součastnosti aneb procházka Fyziologickým ústavem s úsměvem :-)  Vítejte na stránkách Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pokud máte zájem, můžete zde nalézt něco o historii a současnosti našeho ústavu.

tvavr 23.10.2009

Fyziologie

Definovat fyziologii jako vědní obor je relativně snadné, obtížnější už je ji poznat, vymezit a porozumět jí.