1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
26.09.2011

Fyziologický ústav

purkyne_jex_bg2.jpgVítejte ve druhém nejstarším Fyziologickém ústavu na světě, kterýzaložil Jan Evangelista Purkyně dne 6. října 1851.

Fyziologický ústav zajišťuje každý rok výuku pro asi 430 mediků a 420 studentů jiných směrů, fakult a vysokých škol. Těžištěm vědeckého výzkumu je v současné době vývojová neurofyziologie a kardiovaskulární fyziologie.

Ústav je sídlem oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka Doktorského studia biomedicíny. Předsedou je profesor MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., probíhají zde státní zkoušky a obhajoby disertačních prací.

Fyziologický ústav je rovněž sídlem České fyziologické společnosti.

tvavr 13.03.2019

Parte - RNDr. Josef Cirýn

Dne 8.3. 2019 zemřel v nedožitých 70 letech dlouholetý odborný asistent naší fakulty RNDr. Josef Cirýn. Narodil se 26. 6. 1949 v Praze , pocházel z Lysé nad Labem, absolvoval gymnazium v Nymburce. Vystudoval obor mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Nastoupil na Fakultu všeobecného lékařství, kde působil nejdéle v biokybernetickém oddělení Fyziologického ústavu u doc. Zdeňka Wunsche , později pracoval na Ústavu patofyziologie a na Ústavu biofyziky a informatiky. Patřil k velmi oblíbeným učitelům naší lékařské fakulty před rokem 1989 i později . Na fyziologii se zabýval především matematickým modelováním fyziologických a buněčných systémů. Významně se zasloužil o rozvoj kybernetiky a informatiky nejen na fakultě. Založil v 80. letech seminář Medsoft, který je pořádán každoročně už po více než 30 let. Pohyboval se v disidentských kruzích a později podepsal v roce 1989 petici Několik vět. Patřil k zakladatelům Občanského fóra na 1.LF UK. Podílel se jako člen akademického senátu na řadě zásadních změn fakulty po roce 1990. Navrhl za prvního porevolučního děkana fakulty prof. Jiřího Tichého. V 90. letech byl redaktorem fakultního časopisu Puls, který je dodnes historickým pramenem pro období transformace fakulty po roce 1989. Pravidelně edukoval studenty a motivoval je k medicíně přirodním vědám na přípravných kursech fakulty a v Dobronicích. S ohledem na jeho vzdělání byla mu koníčkem příroda a teraristika. O svých výpravách s přírodovědci do Vietnamu a do Afriky psal v časopise Puls. V závěru života mnoho let úspěšně bojoval s několika vážnými nemocemi. Přitom stále sledoval dění ve společnosti a na fakultě.

Čest jeho památce.

Poslední rozloučení proběhne v pátek 15. března 2019 ve 12.50 hodin v Nové obřadní síni na Olšanech.

31.03.2010

Nove Fyzi-Forum

fyzi-forum.jpgWeb-Forum
Máte návrhy, dotazy, komentáře...?
Odpovíme, vysvětlíme, a co půjde, zlepšíme.

tvavr 23.10.2009

Historie a současnost

Od historie k součastnosti aneb procházka Fyziologickým ústavem s úsměvem :-)  Vítejte na stránkách Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pokud máte zájem, můžete zde nalézt něco o historii a současnosti našeho ústavu.

tvavr 23.10.2009

Fyziologie

Definovat fyziologii jako vědní obor je relativně snadné, obtížnější už je ji poznat, vymezit a porozumět jí.