1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
04.06.2010

Pozvánka na seminář: Vstřícná zdravotní péče o příslušníky třetích zemí

Seminář o problematice poskytování nutné zdravotní péče cizincům.
Posluchárna III. interní kliniky.