1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
18.05.2015

expkardlab

Experimentální laboratoř srdeční fyziologieDostupné biomodely: srdeční selhání (akutní, chronické), srdeční ischemie (akutní), selhání ledvin (chronické), ARDS (akutní, subakutní). Prekapilární plicní hypertenze.


Výzkumná témata:

 

 • Hemodynamické a srdeční ukazatele během mechanické srdeční podpory. Systémová a orgánová perfuse během mimotělní podpory; nepříznivý účinek mechanické srdeční podpory na selhávající srdce; mechanická podpora kritického srdečního selhání. Časné dynamické známky oběhového selhání.

 • Mírná terapeutická hypotermie: změny srdeční elektrofyziologie (náchylnost k arytmii, defibrilační práh), změny hladin plasmatických elektrolytů během časných fází ochlazování a hypotermie.

 • Stresové hormony během srdeční katetrizace

 • Elektrofyziologické srdeční studie: náchylnost ke komorové fibrilaci v hypotermii a při denervaci ledvin, predikce úspěchu defibrilace na základě analýzy fibrilace

 • ARDS. Vztahy mezi hemodynamickými a respiračními parametry během těžkého ARDS léčeného agresivní ventilační podporou.


Používané metody:

 

 • Elektrofyziologie: endokardiální elektroanatomické mapování (Carto, NavX), povrchové mapování srdečních potenciálů – BSPM (Biosemi)

 • Hemodynamika: perivaskulární průtokometrie (Transonic), Intravaskulární měření rychlost krevního proudu (Volcano), hodnocení mikrocirkulace (spektroskopie v temném poli - Microsan), kontinuální srdeční výdej (Edwards Lifesciences)

 • Oximetrie. NIRS tkáňová oximetrie (INVOS, Covidien), smíšená venózní oximetrie (Vigilance, Edwards Lifesciences)

 • Neuroelektrofyziologie: EEG, SSEP (Endeavor, Nicolette)

 • Zobrazovací techniky: RTG skiaskopie (GE 8800), echokardiografie (transthorakální a intrakardiální, Siemens Acuson), IVUS – intravaskulární ultrazvuk (Volcano)

 • Ostatní: Průběžná analýza krevních plynů


  5671 


 


 

 

počet zobrazení: 2514 poslední aktualizace: 18.05.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.