1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
14.05.2015

Laboratoř funkční morfologie

Laboratoř funkční morfologie

Naše vědecká skupina se dlouhodobě zabývá problematikou neuroplasticity. Jsou studovány důsledky navozených změn vnitřního prostředí mozku – od modelu akutní cévní mozkové příhody, změn iontového složení a hydratace mozkové tkáně, až po zásahy do vztahů mezi excitací a inhibicí aktivity nervových buněk vlivem podaných excitotoxických látek.

Pro indukci změn vnitřního prostředí mozku užíváme dvě metody:

  1. Intoxikaci vodou (hyperhydrataci): frakcionované podání destilované vody intraperitoneálně v intervalech po 8 hodinách v průběhu 24 hodin v celkovém množství, které odpovídá 15-20% hmotnosti laboratorního potkana
  2. Osmotické otevření hematoencefalické bariery: podání 20% roztoku Manitolu selektivně do vnitřní karotické tepny laboratorního potkana v dávce 5 ml/kg hmotnosti rychlostí 0,12 ml/sec

 

Pro detekci změn vnitřního prostředí indukovaných uvedenými metodami užíváme tyto metody:

  • Světelnou a fluorescenční mikroskopii
  • Stanovení obsahu vody v mozkové tkáni metodou poměru suché a mokré hmotnosti
  • Definování změny radiodenzity pomocí mikroCT vyšetření
  • Vyšetření spontánní pohybové aktivity (LABORAS, Metris V.B., Holandsko)
  • Stanovení změn koncentrace některých markrů (například myelin basic proteinu) v likvoru

 


Vybrané publikace

Kozler P, Pokorny J: Effect of methylprednisolone on the axonal impairment accompanying cellular brain oedema induced by water intoxication in rats. Neuro Endocrinol Lett. 2012; 33(8): 782-6.

Kozler P, Riljak V, Pokorný J: Bothwaterintoxication and osmotic BBB disruptionincrease brain watercontent in rats. Physiol Res. 2013ů Dec 12; 62 Suppl 1: S75-80.

Maresova D, Kozler P, Pokorny J: Neuronal excitability afterwaterintoxication in young rats. Neuro  Endocrinol Lett. 2014; 35(4): 274-9.

 

     5663   5664      5662

Obr.1 Známky rozpadu myelinu v hippocampu

Obr.2 Rozdíly v permeabilitě hematoencefalické bariery a buněčné membrány zobrazené pomocí fluorescenčního markeru v oblasti CA1 hippocampu

Obr.3 Radiodenzita vybrané oblasti mozku zobrazená při mikroCT vyšetření


 

počet zobrazení: 1751 poslední aktualizace: 14.05.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.