1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
ekuri 03.10.2022

Volitelné předměty Praktická Fyziologie

Praktická fyziologie I (B02000)

Lektorování na cvičeních předmětu Fyziologie (B03119) v zimním semestru.

Náplň předmětu: práce na porozumění vybraným tématům z fyziologie pro studenty 2. ročníku, pomoc vyučujícímu ve cvičení

(pro navazující Praktickou fyziologii II platí totéž v letním semestru, viz níže).

Pro koho je předmět vhodný:

• Studenty 3.-6. ročníků s dobrými studijními výsledky, zájmem hlouběji porozumět principům funkcí lidského organismu a jejich monitorování a se schopnostmi předávat znalosti dalším.

• Lektorování v simulacích je určeno pro studenty až 4.-6. ročníku. (Jde o samostatné vedení simulační výuky studentů 2. ročníku po předchozím zaškolení. Předpokládají se specifické schopnosti a zkušenosti).

Podmínky zápisu:

• Úspěšně splněný předmět Fyziologie (B03119).

• Zaslání přihlášky (viz příloha ke stažení nahoře) do 1.10. mailem na ladislav.ouda@lf1.cuni.cz a physiology.ta@lf1.cuni.cz.

• Doporučení ze strany vyučujícího asistenta (který měl dotyčnou/-ného na cvičení), případně osobní pohovor (jedná se zejména o případy, kdy je velký počet zájemců).

• V případě zájmu o lektorování v simulacích, kontaktujte nejdříve Dr. Mlčkovou pavla.mlckova@lf1.cuni.cz, nejlépe mezi červnem a srpnem předchozího akademického roku.

• Zápis předmětu do SIS provádí Fyziologický ústav hromadně skrze studijní oddělení fakulty v prvních týdnech semestru.

• Na první informační schůzce, která se koná v prvním týdnu semestru, se rozdělíte k jednotlivým vyučujícím, jak Vám to umožní Váš celkový rozvrh. Je samozřejmě možné být již dopředu domluven s konkrétním vyučujícím a na informační schůzce to oznámit.

Podmínky udělení zápočtu:

• 8 x aktivní prezence na 3h cvičeních za semestr a účast na alespoň dvou informačně-přípravných schůzkách za semestr, které se budou konat před každým blokem praktik.

• Na přípravných blokových schůzkách si zkusíte ve skupinách připravit a objasnit ostatním námi vybraná témata k jednotlivým cvičením. Probereme nejasnosti a zdůrazníme, co podstatného by mělo praktikum přinést. Konkrétní úkoly a náplň vaší činnosti na praktikách si však budete domlouvat přímo s vyučujícím, u kterého budete ve cvičeních působit.

• Zápočet Vám na konci semestru uděluje vyučující, v jehož cvičeních působíte.

• Předmět je možné absolvovat opakovaně.

• Při žádosti o nové zapsání předmětu není třeba znovu zasílat vyplněný formulář, ale stačí jen poslat email na výše uvedené adresy do 1.10. daného roku.

• Ostatní pravidla zůstávají stejná jako při prvním zápisu.

Praktická fyziologie II (B02001)

• Podmínkou zápisu je udělení zápočtu z Praktické fyziologie I, předmět probíhá v letním semestru.

• Opět, není potřeba znovu posílat vyplněný formulář, ale je nutné poslat email na uvedené adresy do konce zimního zkouškového období.

• Všechny ostatní podmínky zápisu i udělení zápočtu zůstávají stejné jako u Praktické fyziologie I, a to včetně možnosti opakování předmětu.


počet zobrazení: 8521 poslední aktualizace: ekuri, 03.10.2022
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.