1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
kjand 20.09.2021

Rigorózní otázky z fyziologie (Zubní lékařství)

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE (ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ)


Buňka

Buňka (buněčná membrána, jádro, organely, činnost).

Životní cyklus buňky

Apoptóza a nekróza

Děje na buněčné membráně

Iontové kanály a akvaporiny

Tělní tekutiny

Homeostáza

Fyziologie stárnutí


 

 

 Krev
Funkce krve a její obecné vlastnosti

Krevní plasma ‑ funkce složení, objem a jeho změny

Bílé krvinky ‑ morfologie, druhy počet a jeho změny

Krevní destičky, morfologie, složení, funkce a význam

Červené krvinky, morfologie, funkce, membrána, metabolismus

Hemoglobin ‑ molekula, typy, množství deriváty

Hemostáza

Koagulační kaskáda; fibrinolýza

Krevní skupiny; ABH, Rh, HLA systém

Tvorba tkáňového moku, přestup tekutiny stěnou kapilár

 Zajištění stálého objemu, složení a pH tělesných tekutin
Krevní oběh
 Přehled oběhové soustavy a funkce jejích jednotlivých částí

Převodní systém srdeční, pacemakerový potenciál, akční potenciál pracovní svaloviny

Postup vlny depolarizace myokardem ‑ vztah k EKG

Princip elektrokardiografie, svody

Spřažení excitace a kontrakce v srdečním svalu

Srdeční revoluce

Srdeční výdej, řízení, změny

Humorální a nervové ovlivnění a řízení srdeční činnosti

Tlak krve v srdci a ostatních částech krevního oběhu

Srovnání plicního a tělního oběhu

Krevní kapiláry, funkce, řízení

Žilní návrat, změny tlaku v kapacitním řečišti

Mízní cévy, tok a funkce mízy

Zásobení životně důležitých orgánů krví

Řízení krevního tlaku

Oběh krve kůží, splanchnikem a kosterním svalstvem

Koronární oběh a jeho zvláštnosti

Placentární a fetální oběh krve

Oběh krve v mozku

Portální oběh


 

 Respirace

Přehled dýchací soustavy, význam dýchání

Dýchací cesty, plicní objemy, alveolární ventilace a perfuse

Mechanika vdechu a výdechu

Intrapulmonální a intrathorakální tlak

Alveolární a atmosférický vzduch, složení

Výměna dýchacích plynů v plicích a v tkáních

Hypoxie, její druhy; hyperbarie a hyperoxie

pH krve a jeho udržování


 

GIT
 Fyziologie ústní dutiny

Žaludek, funkce, řízení motility

Žaludeční šťáva, řízení sekrece

Činnost tenkého střeva, střevní šťáva, motilita

Pankreatická šťáva, složení, význam, řízení sekrece

Žluč, tvorba, složení, význam, řízení

Význam duodena pro trávení

Přehled trávení jednotlivých živin

Vstřebávání v tenkém střevě, mechanismy resorpce

Tlusté střevo, činnost, defekace 

Metabolismus
 Význam, funkce a distribuce lipidů v organismu

Význam bílkovin v organismu, dusíková bilance

Význam, funkce a kinetika sacharidů v organismu, glykémie

Potřeba minerálních látek ve výživě; stopové prvky

Vitaminy ‑ přehled, hypo‑ a hypervitaminosy

Základní a celková přeměna energie

Funkce jater

Tělesná teplota; výměna tepla mezi organismem a prostředím


 

 

 Vylučování

Fyziologické funkce kůže

Funkční morfologie ledvin

Cévní uspořádání v ledvinách, autoregulace průtoku krve

Nefron, stavba a funkce jednotlivých částí

Glomerulární filtrace

Činnost ledvinových tubulů, rozdíly v prox. a dist. tubulu

Teorie vzniku hyper‑ a hypotonické moči

Význam ledvin v udržování acidobazické rovnováhy

Řízení činnosti ledvin

Vztah ledvin a endokrinních funkcí, juxtaglomerulární aparát

Funkce vývodných cest močových, mikční reflex


 

Endokrinologie

Hormony, rozdělení, význam

Řízení sekrece hormonů

Mechanismy účinku hormonů na cílové buňky

Řízení metabolismu sacharidů, glykémie

Řízení výdeje, místo a mechanismus účinků mineralokortikoidů

Význam somatotropního hormonu a prolaktinu

Langerhansovy ostrůvky, produkce a účinky hormonů

Funkční morfologie hypotalamo‑hypofyzárního systému

Dřeň nadledvin ‑ sympatoadrenální systém

Glukokortikoidy, tvorba, sekrece a účinky

Mineralokortikoidy, tvorba, sekrece a účinky

Stavba a funkce kůry nadledvin, produkce hormonů, řízení

Tropní (glandotropní) hormony adenohypofýzy

Tvorba, metabolické účinky a metabolismus katecholaminů

Účinky hormonů štítné žlázy

Poplachová reakce organismu

Hormony neurohypofýzy

Hormonální systémy související s reprodukcí


 

 

Svaly

Vznik svalového stahu, membránový potenciál

Nervosvalová ploténka, stavba, funkce

Základní typy svalů ‑ jejich funkce a inervace

Svalová vřeténka, GAMA systém

Golgiho šlachové tělísko, senzorika kosterního svalu

Fyzikální a fyziologické vlastnosti kosterního svalu

Fyzikální a fyziologické vlastnosti hladkého svalu


 

 

 Obecná neurofyziologie

Stavba a funkce nervové buňky

Životní cyklus nervové buňky

Membránové potenciály

Akční potenciál a refrakterní fáze

Akční potenciál nervového vlákna, hladkého, srdečního a kosterního svalu ‑ srovnání

Postsynaptické potenciály, vznik a význam

Synaptické mediátory a modulátory

Mediátorové systémy

Gliové buňky, hematoencefalická bariera

Vnitřní prostředí CNS

 Interneuronální integrační mechanismy, presynaptické a postsynaptické modulační okruhy

Reflexní oblouk, monosynaptické a polysynaptické reflexy

Mozkomíšní mok ‑ tvorba, složení a význam

Fylogenetický a ontogenetický vývoj CNS


 

 Smysly

Receptory, činnost, rozdělení

Receptorový potenciál, adaptace

Chuť a čich

Optický aparát oka; okohybné svaly, pohyby očí

Funkce sítnice, zraková dráha, projekční oblasti

Funkce středního a vnitřního ucha a sluchová dráha

Statokinetické čidlo, mechanismy řízení rovnováhy

Kožní čití, dotek, tlak, termorecepce

Percepce bolesti 

CNS

Funkce míchy

Monosynaptické míšní reflexy

Polysynaptické míšní reflexy

Postojové a vzpřimovací reflexy

Míšní šok

Hlavové nervy

Činnost bazálních ganglií

Funkce mozečku

Bdění a spánek

Elektroencefalografie, evokované potenciály

Funkce talamu

Funkce retikulární formace

Funkce limbického systému

Funkce hypotalamu

Nepodmíněné reflexy, motivace, emoce, instinkty

Mechanismy učení a paměti, podmíněný reflex

Mechanismy řízení chování

Specifické rysy nervové činnosti u člověka, řeč

Asociační oblasti mozkové kůry

Biologické rytmy

počet zobrazení: 4900 poslední aktualizace: kjand, 20.09.2021
Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.