1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
07.10.2009

Rigorózní otázky - bakaláři

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE  pro bakalářské obory

 

Buňka

 

Buňka (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)
Děje na buněčné membráně
Tělní tekutiny
Homeostáza

 

Krev

 

Funkce krve a její obecné vlastnosti
Krevní plasma - funkce, složení, objem a jeho změny
Organické a anorganické součásti krevní plasmy, hodnoty
Bílé krvinky - morfologie, druhy, počet a jeho změny
Krevní destičky, morfologie, složení, funkce a význam
Červené krvinky, morfologie, funkce
Hemoglobin - molekula, typy, množství, deriváty
Krvetvorba, nezbytné faktory, železo, vitamíny
Krevní skupiny: ABO(H), Rh, HLA systém
Mechanismy imunity
Zajištění stálého objemu, složení a pH tělesných tekutin
Voda v lidském těle, hospodaření, ztráty, získávání
Hemostáza a hemokoagulace, přehled koagulačních faktorů

 

Krevní oběh

 

Přehled oběhové soustavy a funkce jejich jednotlivých částí

Převodní systém srdeční, mechanismus srdeční kontrakce

Princip elektrokardiografie, svody

Srdeční revoluce

Nevová a humorální regulace cévního systému

Zevní projevy srdeční činnosti, srdeční ozvy

Tlak krve v srdci a v jednotlivých částech krevního oběhu

Srovnání plicního a tělního oběhu

Tvorba tkáňového moku, přestup tekutiny stěnou kapilár

Žílní návrat, změny tlaku v kapacitním řečišti

Mízní cévy, tok a funkce mízy

Zásobení životně důležitých orgánů krví

Placentární a fetální oběh

 

Dýchání

 

Přehled dýchací soustavy, význam dýchání

Mechanika vdechu a výdechu

Výměna dýchacích plynů v plicích a tkáních

Transport O2 krví, vazbová křivka, transport CO2

Řízení dýchání: dechové centrum, periferní a centrální chemoreceptory

 

Gastrointestinální trakt

 

Fyziologie ústní dutiny

Žaludek, funkce, řízení motility

Žaludeční šťáva, řízení sekrece

Trávení v žaludku

Činnost tenkého střeva, motilita

Pankreatická šťáva, složení, význam, řízení sekrece

Žluč: tvorba, složení, význam, řízení sekrece

Přehled trávení a vstřebávání jednotlivých živin

Tlusté střevo: činnost, mikrobiální osídlení, defekace

 

Metabolismus

 

Význam, funkce a distribuce lipidů v organismu

Význam a funkce sacharidů v lidském organismum, glykemie a její řízení

Význam bílkovin v organismu, dusíková bilance

Potřeba minerálních látek ve výživě, stopové porvky

Zásady správné výživy

Vitamíny - přehled, hypo- a hypervitaminozy

Základní a celková přeměna energie

Funkce jater

Tělesná teplota, její ovlivnění a řízení

 

Vylučování

 

Morfologické podklady činnosti ledvin - přehled

Glomerulární filtrace

Činnost ledvinných tubulů, rozdíly v proximálním a distálním tubulu

Vznik hyper- a hypotonické moči

Řízení činnosti ledvin

Vztah ledvin a endokrinní funkcí, juxtaglomerulární aparát

Funkce vývodných cest močových, mikční reflex

Význam ledvin v udržování acidobasické rovnováhy

 

Endokrinologie

 

Hormony, rozdělením význam

Mechanismus účinku hormonů na cílové buňky

Tropní (glandotropní) hormony adenohypofýzy

Význam somatotropního hormonu a prolaktinu

Hormony štítné žlázy

Stavba a funkce kůry nadledvin, produkce hormonů, řízení

Poplachová reakce organismu

Řízení výdeje, místo a mechanismus účinku mineralokortikoidů

Glukokortikoidy: tvorba, sekrece, řízení

Hormonální řízení metabolismu vápníku, význam vápníku v těle

Vznik, sekrece a funkce hormonů neurohypofýzy

Řízení metabolismu sacharidů

Stavba a funkce dřeně nadledvin

Mužský reprodukční systém

Ženský reprodukční systém

Fyziologie těhotenství

Endokrinní funkce placenty

Laktace a její řízení, složení mléka

 

Svaly

 

Základní typy svalů - jejich funkce a inervace

Hladká svalovina

Řízení činnosti kosterního svalu, motorická jednotka

Vznik svalového stahu

 

Obecná neurofyziologie

 

Stavba a funkce nervové buňky

Stavba a funkce axonů, dendritů a synapsí

Reflex a jeho jednotlivé prvky, klasifikace reflexů

Membránové potenciály

Gliové buňky, hematoencefalická bariéra

Metabolismus nervové tkáně

 

Smysly

 

Receptory, činnost, rozdělení

Chuť a čich

Funkce zrakového analyzátoru

Funkce středního a vnitřního ucha, sluchová dráha

Kožní čití, dotek, tlak, bolest, termorecepce

 

CNS

 

Funkce míchy a míšní reflexy

Činnost bazálních ganglií

Funkce mozečku

Přehled mechanismů řízení hybnost

Funkce talamu

Funkce retikulární formace a limbického systému

Funkce hypotalamu, řízení autonomních funkcí

Nepodmíněné reflexy, motivace, emoce, instinkty

Mechanismy učení a paměti, podmíněný reflex

Specifické rysy nervové činnosti u člověka, řeč

Bdění a spánek

počet zobrazení: 4434 poslední aktualizace: 07.10.2009
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.