1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Fyziologický ústav
kjand 21.09.2021

Rigorózní otázky (všeobecné lékařství), praktická část


Rigorózní otázky – 2. ročník všeobecné lékařství – praktická část1. Membránový potenciál

Model membránového potenciálu, blokátory Na+ a K+ kanálů – účinky

Vliv výkyvů koncentrace K+ na KMP

Propustnost membrány pro K+, spontánní depolarizace


2. Krevní elementy

Počet krevních elementů, posuny v červené a bílé řadě, význam

Stanovení koncentrace hemoglobinu, význam

Hematokrit, přepočítané hodnoty červeného krevního obrazu, význam

Sedimentace, známky zánětu, význam

3. Hemostáza

Účast trombocytů v hemostáze

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), význam vyšetření

Tromboplastinový čas (Quick), INR, význam vyšetření

Principy inhibice hemokoagulace in vivo a in vitro, monitorování této léčby

4. Krevní skupiny

Krevní skupiny, předtransfuzní vyšetření, krevní převod, praktické příklady

Inkompatibilita matky a plodu v Rh systému

Inkompatibilita v AB0 systému, potransfuzní reakce

5. Kardiovaskulární systém

Měření krevního tlaku, význam

Srdeční ozvy

Vliv gravitace na krevní tlak

Měření centrálního žilního tlaku (CVP), význam

EKG – zapojení základních svodů, princip zobrazení výchylek napětí v jednotlivých svodech

EKG – analýza kmitů a vln

EKG – význam vyšetření

6. Respirační systém

Vitální kapacita plic, statická spirometrie, význam vyšetření

Dynamická spirometrie, význam vyšetření

Osobní spirometrie, FVC, FEV1, PEF – význam

Saturace SpO2, princip a význam vyšetření

7. Metabolizmus

Měření energetické přeměny u potkana, funkce štítné žlázy

Měření klidové energetické přeměny u člověka

Denní energetická bilance u člověka, posouzení nadváhy

8. Glykémie

Glykemická křivka u laboratorního potkana, reakce organismu na příjem glukózy

Orální glukózový toleranční test, význam vyšetření

Osobní glukometrie, princip vyšetření, význam

9. Ledviny

Osmotická a vodní polyurie

Glomerulární filtrace, vyšetření clearance, význam

Ovlivnění diurézy (bilance tekutin, výkyvy v průtoku krve ledvinou, důsledky zablokování Na-K-2Cl transportéru v Henleově kličce, mechanizmus účinku manitolu)

10. Zrak

Visus, stanovení blízkého a vzdáleného bodu

Refrakční vady, presbyopie

Oftalmoskopie, astigmatizmus, perimetrie

11. Autonomní nervový systém

Ovlivnění fyziologických funkcí sympatikem a parasympatikem

Monitorování fyziologických funkcí potkana

Účinky sympato/parasympato-mimetik/lytik na jednotlivé orgány


12. CNS, statokinetika

Reflexy u člověka (myotatické, exteroceptivní, ERP, pupilární RFX), význam vyšetření

Vyšetření mozečku

Vyšetření kinetického čidla - hodnocení nystagmu, ataxie


13. Sluch

Vyšetření sluchu –  ladičkové zkoušky, zkouška řečí

Audiometrie

Tympanometrie


14. Zátěž

Reakce organizmu na zátěž

Význam ergometrického vyšetřování, Test W170

Metabolické změny v průběhu stupňující se zátěže, VO2max

 

počet zobrazení: 21914 poslední aktualizace: kjand, 21.09.2021
Hodnocení: (hodnotilo 39 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.